Menu strony
Gazeta.ie
Crowdfunding
crowdfunding

Idea Crowdfundingu

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe to proces, który dokonuje się w Internecie. Opiera się na dobrowolnym dopłacaniu do rozmaitych projektów. Jednym z kluczowych założeń takiego finansowania jest to, że nie występują żadne ograniczenia co do wpłacanych kwot, czyli każda, nawet najmniejsza wpłata się liczy. Biorąc pod uwagę liczebność społeczności internetowej istnieje duża szansa, że nawet przy drobnych sumach wpłat zbiórka zakończy się powodzeniem.