Menu strony
Gazeta.ie

Jakie zdolności da się zdobyć studiując informatykę?

Technologie informatyczne oraz związany z nimi przemysł są dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami wiedzyi techniki. Niezmiennie rośnie popyt na fachowców, zapewniających przedsiębiorstwom konkurencyjność i wdrażanie nowoczesnych technologii. Równorzędnie ze wzrostem istoty informatyki w dzisiejszej gospodarce, wzrasta zainteresowanie tą dziedziną wiedzy wśród absolwentów szkół średnich.


nauka
Przekazywaniem informacji w zakresie technologii informatycznych zajmują się przede wszystkimuczelnie wyższe , zwłaszcza Politechniki, jednak stale zwiększająca się liczba maturzystów zainteresowanych wspomnianych kierunkiem studiów powoduje, że rosnąca liczba uczeni rozszerza swoją ofertę edukacyjną o ten kierunek.

Zwyczajowo program studiów daje możliwość na na naukę z zakresu znajomości popularnych języków oraz środowisk programowania, sieci komputerowych , a także wykorzystania najnowszych narzędzi programistycznych. Osoba kończąca informatykę nabywa także wiedzę teoretyczną z zakresu teorii automatów, technik programistycznych, budowy systemów operacyjnych, baz danych.

Zakończenie edukacji z zakresu informatyki gwarantuje absolwentowi przystosowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu projektowania systemów informatycznych. Absolwent ma także umiejętności, które dają możliwość pracy w każdej z faz cyklu projektowania programów oraz przy wdrażaniu i zarządzaniu systemami komputerowymi.

studia
Wykształcenie informatyczne to dobry punkt wyjścia w planowaniu ścieżki zawodowej. Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach zajmujących się projektowaniem infrastruktury informatycznej, czy wytwarzających systemy informatyczne. Szerokie perspektywy rozwoju to jeden z powodów, decydujących o popularności jaką niezmiennie cieszy się informatyka Studia te pozwalają na zdobycie perspektywicznej pracy.

Aby kompleksowo wykorzystać szanse, jakie daje studiowanie informatyki, należy niezwykle starannie wybrać szkołę, w jakiej zamierza się odbyć edukację. Rekrutacja na studia 2014 jest aktywna od czerwca do października, więc jest dużo czasu na analizę oferty edukacyjnej uczelni policealnych.
18-07-12 03:40:02